Kurum Adı                          : Malmüdürlüğü
Telefon Numarası                : 0 242 691 24 13
Belge Geçer Numarası        : 0 242 691 24 11