T.C.
İBRADI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Müftülüğü
 
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMASÜRESİ 
(EN GEÇ)
1
Telefon ile veya bizzat gelerek sorulan dini soruların  cevaplandırılması
--------------
ANINDA
2
E-mail yoluyla sorulan dini soruların  cevaplandırılması
Form dilekçe
5 GÜN
3
Mektup ve faks yoluyla sorulan dini soruların  cevaplandırılması
Dilekçe
7 GÜN
4
İhtida İşlemleri
1- Dilekçe, 
2- Fotoğraf (4 Adet),
3- Yabancı uyruklu ise pasaport örneği. 
1  SAAT
5
Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Hizmetleri
Telefonla sorulanlar ile yüz yüze görüşme  talepleri
ANINDA
6
Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Hizmetleri
e-posta veya dilekçe.
 
5 GÜN
7
Vekalet Yoluyla Kurban Kesimi
Banka Dekontu
30 DAKİKA
8
Cami Devirleri
1-  Dilekçe
2-  Caminin isim tutanağı
3-  Cami devir tutanağı
2 GÜN
9
Cami Dersleri
Dilekçe
Not: Haftada en az iki saat ders
1 SAAT
10
Dernek, Vakıf, Kurum ve Kuruluşlardan Vaaz ve Mevlit için Camilerin Kullanım İzni
Dilekçe 
2 GÜN
11
Tarihi Camilerde Film, Fotoğraf ve Çekim İzni
Dilekçe 
5 GÜN
12
Ulusal TV’lerin tarihi camilerde  mevlit programlarını çekim izni.
Dilekçe 
15 GÜN
13
Güneşin doğuşu ve batış vakti öğrenme talepleri
Dilekçe
7 GÜN
14
Kur'an Kurslarına Öğrenci Kayıt İşlemleri
1- Form dilekçe
2- Vesikalık fotoğraf (2 adet)
10 DAKİKA
15
Yaz Kur'an Kurslarına Öğrenci Kayıt İşlemleri
 Form dilekçe
10 DAKİKA
16
Kur'an Kursu Açılışı
1- Kurs binasına ait tahsis belgesi,
2- Bina tanıtma formu,
3- Sağlık Müdürlüğü Raporu, 
1 AY
17
Hafızlık Tespit Sınavları
1- Hafızlık tespit sınavı müracaat dilekçesi 
2- Fotoğraf  (3 Adet)
1 HAFTA
18
Camilerde Kur'an Öğretimi Kurslarına Kayıt İşlemleri
Form dilekçe
10 DAKİKA
19
Hac Ön Kayıt İşlemleri
1-  Form dilekçe,
2- Nüfus cüzdanı  fotokopisi,
3-  Ön kayıt ücretinin bankaya yatırıldığına dair para dekontu.
30 DAKİKA
20
Umre kayıt İşlemleri
1- Form Dilekçe
2- Katılacağı tur tarihi itibariyle geçerlilik süresi en az (1) yıl olan pasaport,
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4- 4x6 ebadında arka fon rengi beyaz olan (3 adet) vesikalık fotoğraf,
5- Umre seyahat ücretinin yatırıldığına dair para dekontu,
6-  Aşı kartı,
7- Umreye yalnız gidecek 45 yaşından küçük bayanlar ile 18 yaşından küçük erkekler için, noterden alınacak muvafakatname ile taahhütname,
8- 45 yaşından küçük bayanlardan eşleriyle birlikte gidecek  olanların evlenme cüzdanı fotokopisi, yanında eşi olmayıp birinci derece erkek akrabası ile gidecek olanlardan ise akrabalık belgesi.
30 DAKİKA
21
Cami Derneklerinin İl Dışı Yardım İstekleri için İstenen Belgeler
1-  Dilekçe,
2-  İl Dernekler Müdürlüğü İzin Belgesi,
3-  Yetki Belgesi
4-  Kaymakamlık Üst Yazısı,
5-  Ibanlı Banka Hesap numarası
20 GÜN
22
Cami Yapımı
1-  Dilekçe
2-  Tasdikli Proje
3-  Şahıs ile Mal sahibinin Noterden Tasdikli Taahhütname. 
4-  Tapu fotokopisi. 
5-  Arsanın Belediyesi İmar Planında Cami Yeri Olarak Tahsisine Dair Belge.
15 GÜN
  23
Cami Derneklerinden Gelen Yardım Talepleri
1-   Keşif Özeti.
2-   İnşaat  Fotoğrafı.
3-   Tapu/Tahsis Belgesi
4-   Teşekkülün Hukukî Statüsünü gösteren belge.
5-   Teşekkülün faaliyette olduğuna dair belge.
6-   İnşaat Ruhsatı veya Onarım Belgesi. 
30 GÜN
  24
 
Gerçek veya Tüzel Kişilerce (Cami ve Kur’an Kursu Yaptırma Yaşatma Dernekleri vb.) cami yaptırma başvuru işlemleri
1- Cami yeri imar planında ibadet alanı olarak ayrılmış olmalıdır.
2- Cami yapılacak alan 2500 m² den küçük olmamalıdır. 
3- Camii yapacak şahıs veya tüzel kişiler dilekçe ile müracaat edeceklerdir.
4- Cami yapılacak yerin Tapusu olacaktır.
5- Cami derneği tarafından cami yapılacaksa; Cami yapılacağına dair alınan kararın fotokopisi getirilecektir. 
6- İl ve İlçelerde yapılacak camiler için Müftülükçe Valilik ve Kaymakamlık onayı alınacaktır.
30 GÜN
 
  25
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamında Yapılan Başvuruların Cevaplandırılması
 
 Dilekçe veya e-posta
 
15 GÜN