KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
İbradı İlçe Emniyet Amirliği Belgelendirme Büro Amirliği Hizmet Standartları
Sıra No
Hizmetin Adı
 
 
İSTENEN BELGELER
Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)
 1.
Havai Fişek İşlemleri
(Ulusal Bayramlar, Milli Günler, Mahalli Kurtuluş Günlerinde ve Ulusal ve Uluslararası toplantı ve kongrelerde yapılacak işlemler)
1- Kaymakamlık Makamına hitaben dilekçe
a-) Kullanılacak proteknik maddenin cinsi ve miktarı, 
b-) Kullanılacağı yer ve zaman,   
c-) Hangi amaçla kullanılacağı,    
d-) Ateşleme işini yapacak olanın açık kimlik bilgileri dilekçede mevcut olacaktır.
2- Ateşleme işini yapacak olan kişinin A sınıfı ateşleyici belgesi ve nüfus cüzdan fotokopisi
3- Ateşleyicilerin tüzük ile ilgili mevzuat hükümlerine uyacağına taahhütname
4- Kullanılacak maddelerin kullanılacağı yere götürülebilmesi taşıma izin belgesi nakli, başkası yapacaksa nakili ile ilgili görevlendirilene noterden tasdikli vekaletname (patlayıcı maddenin miktarı 5 kg. Az ise nakil iznine ve taahhütnameye gerek yoktur.)
5- Proteknik maddeleri kullanacak gerçek veya tüzel kişi tarafından alınacak tehlikeli maddeler zorunlu sigorta poliçesi aslı veya noterden tasdikli fotokopisi  ( ateşleme işini şahıs yapacaksa poliçe şahıs adına, şirket veya gösteri organizasyon kurumu yapacaksa poliçe şirkte veya firma adına düzenleyecek burada şahıstan kasıt ateşleyici belgesi olan şahıstan bahsedilmektedir).
3 İŞGÜNÜ
 
 2.
Kurusıkı Tabanca İşlemleri
 
1. Kaymakamlık Makamına hitaben dilekçe
2. T.C. Kimlik Numarası Beyanı 
3. Kurusıkı tabancanın faturası
4. Kurusıkı tabancanın görülerek kayıt edilmesi.
20 DAKİKA