T.C.
 
İBRADI KAYMAKAMLIĞI
 
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
 
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
1
3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüz ve Müdahalenin Önlenmesi
1- Başvuru Dilekçesi
(Dilekçede Bulunması Gereken Hususlar
Başvuranın Adı Soyadı
Şikayet edilenin Adı Soyadı ve Adresi
Şikayete Konu taşınmazın Yeri)
2-Kira Kontratı (varsa)
3-Tapu belgesi vs. (varsa)
 
Karar 15 Gün
İnfaz    5 Gün
2
4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Karar
1- Şikayet Dilekçesi
 
(Dilekçede bulunması gereken hususlar, Şikayetçinin adı, soyadı, adresi ve telefon numarası, şikayet edilen memurun adı, soyadı, çalıştığı kurum)
 
30+15 Gün
3
 
4341 Sayılı Muhtaç Er ve Erbaş Ailesi Muhtaçlık Kararı
 
 
1- Askerlik Şubesi Başkanlığından Asker Olduğuna dair Belge
2- Başvuran Kişinin Başvuru Dilekçesi
15 Gün
4
Yurt Dışı Bakım Belgesi
 
1- Yurt Dışı Bakım Belgesi Formu (Bilgisayar ve Daktilo ile doldurulmuş Muhtar Onaylı
 
 
10 Dakika
 
5
Apostil Tasdik Şehri
 
1- İlçede bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Alınan Resmi Belgeler ve Noter  Tasdikli Belgeler
 
15 Dakika
6
Tüketici Sorunları
Başvurusu
 
1- Başvuru Dilekçesi
2- Fatura
3- Satış Fişi
4- Garanti Belgesi veya Sözleşme
 
15 Gün
7
 Gerçek ve Tüzel Kişilerin İhbar ve Şikayet Dilekçeleri
1- Dilekçe
15 Gün
8
Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Kapıcı Dairesinin Boşaltılması
 
1- Başvuru Dilekçesi
2- Yönetim Yetki Belgesi
3- Sözleşmenin Fesh Edildiğine Dair Karar
4- Kanunda Belirtilen 15 Günlük Tahliye Süresinin Verildiğini Gösteren Tebligat Belgesi
 
7 Gün
9
 
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlişkileri
 
 
1 Dilekçe
15 Gün
10
İnternet Toplu Kullanım
Sağlayıcı İzin Belgesi Müracaat
 
1- Kafe Müracaat Formu
2- İşyeri Açma Ruhsat Fotokopisi
3- Telekom İnternet Bağlantı Bilgisi
4- Ticaret Odası Sicil Belgesi
5- Filitre Lisans Belgesi Fotokopisi
 
3 Gün
11
Disiplin Cezasına İtiraz İşlemleri
 
1- İtiraz Dilekçesi (7 gün içinde)
2- Disiplin Kararı Cezası
3- Disiplin Cezası Karar Tebellüğ Belgesi
 
30 Gün
12
Belediye Sınırları İle İlgili İşlemler
 
1- Başvuru Dilekçesi
2- Belediyelerde Belediye Meclis Kararı ve Krokisi
 
30 Gün
13
Mahalle Sınırları İle İlgili İşlemler
 
1- Başvuru Dilekçesi
2- İhtiyar Heyeti Kararı ve Krokisi
 
30 Gün
14
Dosya- Karar Örneği Verilmesi
 
1- Başvuru Dilekçesi
 
1 Gün
15
Muhtar İzin Müracaatları
 
1- İmzalı Mühürlü İzin talep Dilekçesi
 
15 Dakika
16
Görev Belgesi Müracaatları
 
1- Görev Belgesi Talep Dilekçesi
 
15 Dakika
 
17
 
İnsan Hakları Müracaatları
 
 
1- Başvuru Formu
15 Gün
18
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı
 
1- Başvuru Formu
15 Gün
19
Resmi İlan
 
1- Talep Yazısı
2- İlan Metni
 
30 Dakika
20
BİMER
 
1- Başvuru Dilekçesi
 
15 Gün
 
21
Dernek Kurulumu
 
1- 7 Kurucu Üyenin Kimlik Fotokopileri
2- Kuruluş Bildirim Örneği
3- Tüzük
4- Kira Kontratı
5- Tapu ve Yapı Kullanma İzin Belgesi
6- Tebligat Almaya Yetkili Kişilere ait Bilgiler
 
2 Gün
22
Dernek Yerleşim Yeri Değişikliği Bildirimi
 
1- Yönetim Kurulu Karar Fotokopisi
2- Kira Kontratı
3- Tapu Fotokopisi
4- Yerleşim Yeri Değişikliği Bildirim Formu
 
15 Gün
23
 
Dernek Taşınmaz Mal Bildirimi
 
1- Yönetim Kurulu Karar Fotokopisi
2- Tapu Fotokopisi
3- Taşınmaz Mal Bildirimi Formu
3 Gün
24
Dernek Organlarında Değişiklik Bildirimi
 
1- Yönetim Kurulu Karar Fotokopisi
2- Organlarda Değişiklik Bildirim Formu
3 Gün
25
Lokal Başvurusu
 
1- Yönetim Kurulu Karar Fotokopisi
2- Lokal İç Yönergesi
3- Tapu Fotokopisi
4- Kira Sözleşmesi
5- Mesken Sahiplerinin Tamamının Onayının Belirtildiği Muvafakatname
6- Yapı kullanım İzin Belgesi
 
15 Gün
26
Alındı Belgesi
 
1- Yönetim Kurulu Karar Fotokopisi
2- Teslim Tutanağı
3- Alındı Belgesi Basım Örneği
 
1 Gün
27
Siyasi Partiler Genel Kurul Sonuçlarının İl Dernekler Müdürlüğüne Bildirilmesi
 
1-Dilekçe
2-Seçim Kurulu Mazbatası
3-İlçe Yönetimi Görev Taksimatı
4-Kongre Tutanakları
5-Yönetim kuruluna ait Nüfus Cüzdan kayıt Örneği, sabıka Kaydı, İkametgah Belgesi
 
3 Gün
30
 
Adli Sicil Belgesi
 
 
1-Dilekçe Matbu
2-Nüfus Cüzdanı Aslı
 
30 Dakika
 
 
 
            Başvuru Esnasında Yukarıda Belirtilen Belgelerin Dışında Belge İstenmesi, Eksiksiz Belge İle Başvuru Yapılmasına Rağmen Hizmetin Belirtilen Sürede Tamamlanmaması veya Yukarıdaki Tabloda Bazı Hizmetlerin Tespiti Durumunda İlk Müracaat Yerine yada İkinci Müracaat Yerine Başvurunuz.
 
 
 
 
     
İLK MÜRACAAT YERİ     : Yazı İşleri Müdürlüğü                                                             İKİNCİ MÜRACAAT YERİ      : Kaymakam
 
İSİM                                     : Songül SERİN                                                                     İSİM                                         : Mustafa ÇELİK
 
UNVAN                               : Yazı İşleri Müdürü                                                               UNVAN                                     : Kaymakam V.
 
ADRES                                : İbradı Kaymakamlığı                                                            ADRES                                     : İbradı Kaymakamlığı
 
TEL                                      : (0242) 691 22 94                                                                   TEL                                          : (0242) 691 22 94